HELP WANTED (part 1)

Nganong lisod man jud kaayo makakita ug maayo nga katabang karong panahona? Ang dili nako masabtan kung ngano nga ang akong mga amiga nga pwerteng ka-mangtas ug ka-estrikto, mga tarong man ang mga katabang! Pero ako nga buotan man unta, pinangga ug pagustohan lang man gani basta mahuman lang ug tarong ang trabaho, matungnan man sa mga katabang nga tapulan, usikan, hugawan ug ugok!

Si Linda

Dili kaha ako ang naay diperensya?  Taas ra kaha kaayo ang akong standards or expectations sa mga katabang?  Sala jud ni tanan ni Nanay Linda!!!!

Si Nanay Linda, yaya sa akong manghud. Nga nahimong yaya sa akong kinamagulangang anak. Nga nag-yaya usab sa mga anak sa akong manghud. 

Dagko na ang among mga anak.  Dili na kinahanglan bantayan.  Sulod sa taas na kaayo nga panahon, wala mausab ang kalidad sa iyang trabaho.  Bisan karon mga medyo may edad na siya, limpyo ug hapsay gihapon ang tibuok namo nga pinuy-anan.

Ni-adtong mga estudyante pa kaming magsuon, inig mata namo sa buntag naa nay pamahaw nga naghulat.  Inig ilis namo, limpyo ug plantsado na ang among mga uniform ug mga baon nga extra t-shirt. Kumpleto ang among mga gamit. Dili na kinahanglan pangitaon ang panty, bra, medyas ug panyo.  Nahimutang na daan sa among tagsa-tagsa ka mga butanganan. Kada adlaw manglaba si Nanay.  Wala pa ma-uso ang washing machine ug fabric conditioner niadtong panahona.  Pero ang mga sanina limpyo ug humot kayo. Kutob sa makit-ang sinsilyo sa bulsa, bisan 25 centavos, iya kining i-uli kanamo. Samtang gihulat nga ma-uga ang mga nilabhan, manglimpyo siya sa mga kwarto ug sa sala.  Ang kusina ang katapusang malimpuhan kay magluto pa man siya ug pani-udto.  Inig human ug panga-on, siya ang manghugas sa mga kinan-an. Mupahuway siya ug kadiyot.  Ang iyang pahuway mao ang pagpaminaw ug drama sa radio mintras gipilian ug tipasi ug bato-bato ang bugas.  Igo nga mahuman ang programa sa radio (Handumanan sa Usa ka Awit), mangutaw na si Nanay kay uga na ang iyang nilabhan pagka-buntag.  Mangutaw si Nanay nga gamit ang kinaraan nga de-uling nga plantsa. Apan walay sanina nga nasunog o nahabiling kun-ot.  Usahay, ipadayon niya ang pagpaminaw sa radio, sa ubang mga higayon magtan-aw siya ug TV (That’s Entertainment) mintras mangutaw.  Inig kahuman, iyang hapnigon ang mga butanganan sa mga sinina ug ipahimutang ang mga pinalantsa.  Ni-ining higayona, musulod siya sa iyang lawak ug mupahuway.  Igo nga mag-alas 6, mugawas siya ug balik aron mag-andam sa panihapon.  Dili na siya maghuwat nga mga defrost ang karne o isda kay iya nang-gipagawas daan sa freezer sa dili pa siya mamalantsa. Alas 7 ang among na-andan nga tingkaon inigka-gabii. Inig kahuman ug panghugas, makig-uban siya namo maglantaw ug TV, samtang  manahi siya sa nga sanina nga naay gisi ang ilok o bilahan, o natastas nga mga sidsid. Matulog na si Nanay inig alas-9. Ug balikon ang iyang agi sa ugma nga mu-abot.

 Graduate na sa nursing ang anak ni Nanay Linda. Naa na siya’y igsoon nga iyang natabangang makagawas ug tu-a na karon sa London nagtabaho, naminyo ug maayo ang kahimtang.  Apan bisan nga nagdawat siya ug regular nga pasalamat gikan sa iyang manghod, naa gihapon si Nanay Linda sa among panimalay.  Gani, wala na namo siya gitrato isip katabang, kun dili myembro sa pamilya.  Sa tinuod, mas daghan pa ug tinigum nga kwarta si Nanay  nga utangan gyud namo siya usahay! Tungod tingali nga mao kini ang akong gidak-an nga kalibre sa katabang, mao usab kini ang akong gipangita.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: